top of page
Az energiák világa-3.png

 

ENERGETISCH WERK 

"Al na de eerste paar oefeningen had ik het wonderlijk gevoel: Ik leef!" (F.K.)

Inspiratie:

Wat is energie eigenlijk?

Hebben we zelf vat op onze energieën of zijn we een speelbal van wat er

in en rondom ons gebeurt?

We ervaren onszelf als materie en onze gedachten als iets onstoffelijks. Maar in feite is dat allemaal energie! Materie, je lichaam of een voorwerp zijn verdichte energie clusters. Je gedachten en emotie's veroorzaken energetische veranderingen in jou en in je omgeving. Je omgeving heeft tevens invloed op jouw energieën. Dit is allemaal onzichtbaar maar wel reëel en ook wetenschappelijk meetbaar.

Je kan de energieën van je lichaam en het energieveld rondom jezelf leren ervaren en bewerken. Deze vaardigheid brengt je in contact met een subtiele maar alom aanwezige laag van het leven en vervult je met eerbied voor het bestaan.

Wat betekent dit allemaal en hoe werkt het voor jou?

De methode:

De SoL methode voor het leren ervaren en werken met je

lichaamlijke en geestelijke energieën baseert zich op verschillende bronnen:

enerzijds het wereldwijd gekende werk van Donne Eden (Energy Medicine),

 Barbara Brennan (Light Emerging) en Jeffrey Allan (Duality), 

anderzijds mijn eigen observaties als heldervoelende.

 

 

Wat ga je doen in deel I 

- je aandacht leren richten op een subtiele manier

- experimenteren met het voelen van je eigen energieën en de energieën van anderen

- de kracht van je geestelijke energieën ervaren en beginnen te gebruiken

- een reeks leren van Donna Eden's Daily Energy Routine (dagelijkse energie routine)

- individueel en per 2 oefenen

Wat ga je doen in deel II

- meer energie oefeningen voor het lichaam om je dagelijkse energie routine (Donna Eden) te verrijken en om meer doelgericht te kunnen werken

- meer grondingstechnieken en waarom gronden belangrijk is

- nieuwe voeloefeningen om je eigen energie en dat van anderen te voelen

- rechtstreekse ervaring opdoen met je chakra’s en hoe we met elkaar communiceren via de chakra’s

- leren over gewoontevelden en hoe je ze kan ontwikkelen om

een gewoonte te veranderen

Het resultaat:

- een totaal andere, nieuwe manier van het leven ervaren

- meer energie, toegenomen lichaamsbewustzijn

- dieper contact met jezelf en anderen

- meer vreugde en verwondering in het bestaan

 

Hoe verder?

- Deel I van de workshop wordt gevolgd door Deel II.

Deel I en II kunnen apart gevolgd worden.

onuitputtelijke en wonderlijke materie van energieën

- een andere SoL workshop volgen 

- een andere themadag volgen 

- individuele begeleiding volgen 

Voor al deze mogelijkheden zie: Aanbod

Ervaring met energetisch- en bewustzijnswerk is niet vereist.

De SoL themadagen zij geen psychotherapie en dienen niet om serieuze pathologieën te behandelen.

De Kostprijs:

75 euro p/p

inbegrepen: gezonde versnaperingen, thee, koffie

Als je je voor beide dagen inschrijft, krijg je korting, en is de prijs 140 euro

Je inschrijving is definitief alleen na het betalen van een voorschot van 20 euro.

Dit voorschot wordt teruggestort alleen bij ernstige redenen.

Waar en wanneer?

voor locatie en datums zie agenda

bottom of page