top of page

GEVOELSONDERZOEK

"Energetische waarnemingen zijn belangrijk omdat energieën niet kunnen liegen!

Ze tonen niet wat we naar buiten willen laten zien maar wat werkelijk van binnen aanwezig is.

Dit verschil kunnen we vaak zelf niet zien."

WAT IS HET GEVOELSONDERZOEK EN WAT HEB IK ERVOOR NODIG?

Het gevoelsonderzoek is gebaseerd op intuïtief, energetisch contact, dat ontstaat door me af te stemmen op de energieën in en om je heen. Aangezien de energieën niet aan tijd en ruimte gebonden zijn, is je persoonlijke aanwezigheid niet nodig. 

Energieën voelen betekent het bewust waarnemen van de energieën die dominant aanwezig zijn - in jezelf of iemand anders -  en de kwaliteit van je leven en je relaties met anderen bepalen.

WAAROM WERKT HET OP BASIS VAN DONATIE?

Ik geloof dat we allemaal iets moeten doen voor de wereld waarin we leven, voor de aarde die ons voedt, voor elkaar omdat we hier samen zijn, en voor onszelf, want als we onszelf begrijpen en respecteren, kunnen we zoveel meer van onszelf geven anderen en zoveel gelukkiger zijn.

En ik geloof dat iedereen moet geven wat zijn/haar grootste en echte talent, zijn roeping is: de tuinman het één zijn met de natuur, de kok diens kennis over de magie van smaken, ... 

Een paar jaar geleden kreeg ik een groot geschenk van het Universum: heldervoelen, het waarnemen van fijne energie.

GEVOELSONDERZOEK

WAT IS HET GEVOELSONDERZOEK EN WAT HEB IK NODIG VAN JOUW?

Het gevoelsonderzoek is gebaseerd op intuïtief, energetisch contact, dat ontstaat door me af te stemmen op de fijne energieën in en om je heen. Aangezien deze fijne energieën niet aan tijd en ruimte gebonden zijn, is je persoonlijke aanwezigheid niet vereist. 

Deze energieën voelen betekent het bewust waarnemen van de energieën die dominant aanwezig zijn in jezelf of iemand anders, en die de kwaliteit van je leven en je relaties met anderen bepalen. Deze waarneming kan verschillende vormen aannemen: intern, via de signalen van het lichaam, of visueel, in de vorm van energetische stromen en kleuren.

Ze kunnen zich ook verbaal manifesteren.

Energetisch waarnemen voorspelt de toekomst niet.

 

Het voelen en observeren van fijne energieën is geen magie, maar een verfijnde waarneming die iedereen kan leren. Iedereen kan openheid en gevoeligheid ontwikkelen om de informatie die in de energieën vervat is te ontvangen.

 

Enkele gedachten over fijne energieën:

Iedereen weet dat alles in de wereld van energie doordrongen is. Weinig mensen beseffen dat de mens zelf een massa energie is, en dat onze gedachten en emoties ook als energieën kunnen worden waargenomen. Energie = informatie. Dit betekent dat de energie die ieder mens uitstraalt, informatie is. De aura, het energieveld dat mensen omgeeft, maakt deel uit van een groot, gemeenschappelijk, universeel energieveld, het zogenaamde kwantumveld. Dus dit gemeenschappelijke energieveld is ook een drager van oneindige hoeveelheden informatie. Als we ons kunnen afstemmen op dit universele energieveld, hebben we toegang tot de informatie die het bevat.

Het gevoelsonderzoek:

Het gevoelsonderzoek bestaat uit 2 fasen. 

1. kort onderzoek en 2. relatie onderzoek.

 

1. Kort gevoelsonderzoek:

Het korte gevoelsonderzoek richt zich alleen op jou.

Dit wordt gevolgd door een gezamenlijk gesprek van een uur, waarin ik het resultaat van mijn onderzoek doorgeef en suggesties doe voor verdere stappen om 

het probleem op te lossen. Deze suggesties wijzen niet altijd in de richting van verdere samenwerking of het 

volgen van cursussen die ik zelf geef. Soms is een andere methodiek geschikter. Je ontvangt het volledige materiaal van mijn gevoelsonderzoek schriftelijk.

Wat ik nodig heb voor dit werk:

Formuleer in een paar zinnen wat je bezighoudt, waar je antwoorden op zoekt. Als we elkaar niet persoonlijk kennen, stuur dan een recente foto van jezelf met je gezicht duidelijk zichtbaar. Deze gebruik ik uitsluitend voor een verdere identificatie.

 

Prijs van het korte gevoelsonderzoek:

De hierboven beschreven kort gevoelsonderzoek werkt momenteel op basis van donatie, dus je betaalt wat voor jou op dit moment mogelijk is. Lees hierover meer hieronder.

 

2. Relatie onderzoek:

Hiervoor heb ik de namen nodig van mensen (maximaal 4 personen) die naar je gevoel een belangrijke invloed op je hebben (of hebben gehad) -hetzij positief, hetzij negatief- in verband met het probleem waar je een oplossing voor zoekt. Stuur indien mogelijk ook een foto van hen.

Er is geen aparte bespreking van het relatie onderzoek, aangezien de informatie die hier naar voren komt in het individuele werk wordt verwerkt. (Meer hierover en over de prijzen  kunt u lezen op de website onder Individuele begeleiding).

 

De prijs voor het relatie onderzoek is 50,00 Euro.

 

Wat kun je verwachten van het gevoelsonderzoek?

Het gevoelsonderzoek is geen oplossing voor het probleem zelf! Deze energetische waarnemingen zijn belangrijk omdat energieën niet kunnen liegen! Het is dus niet wat we naar buiten willen laten zien dat wordt waargenomen, maar wat werkelijk van binnen aanwezig is. Dit verschil kunnen we vaak zelf niet zien.

De gewenste verandering gaat niet vanzelf. Vastgeroeste patronen van vele jaren kunnen zeer hardnekkig zijn. De energetische verkenning en een eerste gesprek zijn meestal niet voldoende voor het oplossen van een probleem, maar ze kunnen wel nieuw licht werpen op veel zaken en zo de basis leggen voor mogelijke veranderingen.

 

Bedankt voor je vertrouwen!

Donatie 2.
DONATIE

WAAROM WERKT HET OP BASIS VAN DONATIE? 

MIJN GESCHENK AAN DE WERELD

 

Ik geloof dat we allemaal iets moeten doen voor de wereld waarin we leven, voor de aarde die ons voedt, voor elkaar omdat we hier samen zijn, en voor onszelf, want als we onszelf begrijpen en respecteren, kunnen we zoveel meer van onszelf geven anderen en zoveel gelukkiger zijn.

En ik geloof dat iedereen moet geven wat zijn/haar grootste en echte talent, zijn roeping is: de tuinman het één zijn met de natuur, de kok diens kennis over de magie van smaken, ... 

 

Een paar jaar geleden kreeg ik een groot geschenk van het Universum: heldervoelen, het waarnemen van fijnstoffelijke energie.

Het was een geschenk dat ik nooit eerder had gekend, een geschenk dat ik nooit had verwacht of gevraagd. Deze vaardigheid is sindsdien mijn grootste schat en waar ik het meest bedreven in ben. Dit is wat ik het liefst doe, wat ik kan geven vanuit mijn hart, vanuit openheid, vanuit respect voor anderen, vanuit liefde, begrip, vriendschap. 

 

Heldervoelen is het vermogen om fijnstoffelijke energie waar te nemen,  ook al kennen we elkaar niet persoonlijk en ongeacht de afstand tussen ons. Dit is belangrijk omdat ALLES IN DE WERELD ENERGIE IS: dingen, processen, mensen, gevoelens, ... jij ook, ik ook. En energieën laten ons zien wat er werkelijk is: in ons, in onze verbindingen, om ons heen en in de wereld. Via de waarneming van energieën krijgen wij dus onmisbare, waardevolle informatie over de sleutels tot zowel onze problemen als ons geluk.

In de afgelopen jaren zijn veel mensen bij mij gekomen om hen te "voelen" en te helpen met hun problemen. Eerst deelde ik mijn waarnemingen volledig gratis,  zonder enige financiële beloning. 

Deze prachtige, open, diepe, oprechte gesprekken, (gebaseerd op duidelijkheid en eenvoud), waren niet alleen een bijzonder waardevolle ervaring voor hen, maar ook voor mij. Deze sessies van een uur gingen

veel verder dan wat men verwacht en ontvangt van een kort gesprek tussen mensen die elkaar niet kennen. Ik ben dankbaar aan allen die aan het gevoelsonderzoek hebben deelgenomen, omdat zij mij hun vertrouwen schonken en mij toelieten in hun leven. Ik ben diep geraakt door de waarnemingen en de gesprekken, en daarom heb ik besloten de mogelijkheid van het korte gevoelsonderzoek op basis van vrijwillige donatie in te voeren tot de zomer van 2023.

 

We leven in onvoorspelbare tijden en het komende jaar vervult velen van ons ook met angst en bezorgdheid over onze financiën. Ikzelf ben geen uitzondering. Daarom aanvaard ik in ruil voor mijn werk de materiële tegenprestatie die jij passend en betaalbaar acht: jouw donatie voor mijn geschenk. Ik zal je het beste van mezelf geven, en ik weet zeker dat jij hetzelfde zult doen binnen je eigen financiële grenzen.

Jouw donatie ondersteunt de verdere ontwikkeling en groei van de programma's van The Secrets of Looking. Daardoor is je donatie ook een gift aan velen.

 

Ik ben enorm blij en opgewonden over het geschenk dat ik aanbied aan de wereld. Ik weet dat het de moeite waard zal zijn! Voor mezelf omdat ik mezelf dwing om over de grenzen heen te gaan van mijn eigen kleinheid, van mijn eigen zelfbeperkende ideeën. Ik neem me voor om van mezelf te geven wat ik zelf als het meest kostbaar beschouw. Dit vraagt moed, geloof en kracht! Hopelijk zijn mijn acties voor inspirerend voor anderen om zichzelf en hun eigen reis te omarmen, om voor zichzelf en hun talenten te durven gaan, om te vertrouwen en in zichzelf te geloven, en om actie te durven ondernemen voor het geluk van henzelf en anderen. 

Als je graag een donatie wil doen, gebruik het volgende rekening nummer: BE33 0012 4629 9446

(Agnes Nagygyorgy)

Schrijf in de mededeling: Donatie en je naam.

Hartelijk dank!

WAT IS NODIG?
bottom of page